Technologia żywności i żywienie człowieka S1 i N1 - Cele programu kształcenia

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Nazwa: Technologia żywności i żywienie człowieka
Skrót nazwy: TZiZ
Liczba semestrów: 7
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: pierwszy
Forma: stacjonarne (S1), niestacjonarne (N1)
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 210
Obszary kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Specjalności: technologia i żywienie, żywienie człowieka i dietetyka oraz technologia żywności pochodzenia wodnego
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych w pełnym cyklu kształcenia: 2520 godzin

Ogólne cele programu kształcenia

Celem nauczania na kierunku jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie technologii żywności i żywienia, bazujących na zagadnieniach związanych ze znajomością surowców spożywczych, ich składu, budowy i przemian, oceny jakości, technologii ich przetwarzania i przechowywania oraz potrzeb człowieka.

Szczegółowe cele kształcenia

 1. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu matematyki, fizyki, chemii, chemii żywności, biochemii, biotechnologii niezbędnych do kształcenia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.
 2. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych wpływających na bezpieczeństwo żywności oraz zasad postępowania niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności.
 3. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących związków pomiędzy światem mikroorganizmów a zdrowiem człowieka związanych z żywnością i żywieniem, możliwości uzyskiwania określonych efektów technologicznych dzięki procesom mikrobiologicznym.
 4. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie inżynierii procesowej oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
 5. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie podstaw i zastosowań technologii informatycznych i statystyki.
 6. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego, jego prawidłowego funkcjonowania, granic możliwości przystosowawczych oraz roli fizjologicznej, prozdrowotnej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
 7. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie potrzeb żywieniowych, racjonalnego żywienia, profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych i zakaźnych oraz edukacji żywieniowej.
 8. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod oceny jakości żywności, znajomości systemów zarządzania jakością, charakterystyki towaroznawczej żywności.
 9. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości surowców roślinnych i zwierzęcych oraz technologii przetwarzania i zabezpieczania produktów.
 10. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szczegółowych technik i technologii stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym a także metod kalkulacji produkcji.
 11. Przekazanie wiedzy umiejętności i kompetencji w zakresie pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej zwłaszcza bhp, ekonomii, zarządzania rachunkowości ochrony własności intelektualnej.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem