Rybactwo N3 - Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
RYBN3_3A_W01 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, pozwalającą doskonalić warsztat dydaktyczny oraz kształtować światopogląd.
RYBN3_3A_W02 Ma rozszerzoną znajomość języka obcego umożliwiającą korzystanie ze specjalistycznego piśmiennictwa o zasięgu światowym oraz kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
RYBN3_3A_W03 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii środowiska wodnego, biologii ryb, akwakultury oraz zrównoważonego rybołówstwa.
RYBN3_3A_W04 Ma wiedzę pozwalającą na organizację badań interdyscyplinarnych prowadzących do wykorzystania potencjału przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka.
RYBN3_3A_U01 Posiada umiejętność krytycznej oceny tekstów i wyników badań naukowych, pozwalającej na formułowanie nowych koncepcji.
RYBN3_3A_U02 Posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się nowoczesnymi technikami i narzędziami badawczymi.
RYBN3_3A_U03 Posiada umiejętność pracy w zespole badawczym.
RYBN3_3A_U04 Posiada umiejętność oceny prawidłowego funkcjonowania środowiska wodnego oraz gospodarki rybackiej.
RYBN3_3A_U05 Posiada umiejętność przekazywania wiedzy naukowej (wykładania, referowania) na poziomie popularnym i podstawowym akademickim.
RYBN3_3A_K01 Ma pełną odpowiedzialność za pracę własną i innych osób
RYBN3_3A_K02 Ma samokrytycyzm w pracy twórczej
RYBN3_3A_K03 Ma nawyk poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań badawczych/ praktycznych w zakresie rybactwa
RYBN3_3A_K04 Ma świadomość konieczności stosowania kodeksu zasad etycznych w pracy naukowej oraz dobrych obyczajów

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem