Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Plan prac Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia

 1. Tworzenie Systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa:
  1. Przygotowanie i wdrażanie procedur
  2. Wprowadzenie sylabusów KRK w systemie elektronicznym
  3. Opracowanie metod oceny realizacji efektów kształcenia dla poszczególnych przedmiotów
  4. Weryfikacja założonych efektów kształcenia z przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów WNOŻiR
  5. Prace nad przygotowaniem metody kontroli i weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia realizowanych w toku studiów (realizacja określonego efektu kierunkowego przez poszczególne przedmioty, wykaz przedmiotów realizujących dany efekt)
 2. Ocena i analiza procesu nauczania
  1. Analiza wyników ankiet (studenta, absolwenta, pracodawcy, kandydata, ocena pracy dziekanatu)
  2. Przeprowadzanie hospitacji i analiza ich wyników
  3. Ocena dostępności informacji na stronie internetowej wydziału dla kandydatów i studentów wszystkich stopni
 3. Prace nad wdrożeniem systemu elektronicznego kształcenia na odległość (współpraca z powołanym przez Dziekana Pełnomocnikiem )
 4. Ciągła weryfikacja i doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (uwzględnianie uwag studentów, pracowników, interesariuszy zewnętrznych dotyczących funkcjonowania systemu).

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem