Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Cele i zadania

Celem Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia powołanej przez Dziekana Wydziału, jest podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. Cel ten jest zgodny z Zarządzeniem Rektora ZUT w Szczecinie nr 29 z dnia 19.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

Zadania Komisji obejmują:

  1. nadzorowanie i tworzenie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale;
  2. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania systemu jakości kształcenia;
  3. wdrażanie decyzji podjętych przez uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia;
  4. ocenę i analizę procesu nauczania (monitorowanie programów studiów i efektów kształcenia, ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, ocenę warunków socjalnych oferowanych studentom, ocenę dostępności informacji na temat realizacji kształcenia)
  5. przeprowadzanie analiz niezbędnych do oceny jakości kształcenia na wydziale (analiza opinii studentów i absolwentów Uczelni o jakości kształcenia oraz opinii pracodawców o absolwentach)
  6. ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich;

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem